Bvook.dk

- Balling, Volling, Otting, Oddense og Krejbjerg kirker

Henter indhold...

Vent venligst...

Job - Bvook.dk

Kordegn på deltid ved Balling, Volling, Krejbjerg, Oddense og Otting Pastorat

Vi søger en kordegn til vores præstekontor.

Stillingen er ledig fra 1. august 2020. Den er på 8 timer pr. uge. Timerne er fordelt på mandag og torsdag formiddag.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Vi forventer at du:

Der kræves særligt kursus for kirkebogsføring, og hvis dette ikke haves i forvejen, vil menighedsrådet kræve dette gennemført snarest muligt efter ansættelsen.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-aftaler og fællesoverenskomsten, samt Cirkulære af 3. september 2015 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/ kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker (OK15) og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er placeret i løngruppe 1 med en årlig intervalløn på 249.025-308.005 kr. årligt (Fikspunkt kr. 262.132 i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for en fuldtidsstilling. Hertil kommer OK18-tillæg på 750 kr. årligt grundbeløb pr. 31/3-2012. Tillæg kvoteres efter ansættelsesbrøk.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt og der ydes 18% i pensionsbidrag.

Aftale om indplacering i intervallønsrammen for kirkefunktionærer indgås i henhold til overenskomstens §2 stk. 3 mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til sognepræst Susanne Troelsgaard Nielsen, tlf. 29 62 35 46 eller mail estn@km.dk

Ansættelsen sker ved Balling, Volling, Oddense, Otting og Krejbjerg sognes menighedsråd med arbejdssted i Menighedshuset, Nørregade 30, Balling, 7860 Spøttrup.

Ansøgning med beskrivelse af tidligere erfaring stiles til Balling, Volling, Oddense, Otting og Krejbjerg Sognes Menighedsråd, Ørnevej 2, Balling, 7860 Spøttrup og sendes som e-post til 8551fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 06.08. 2020