Kirkelige handlinger:

Dåb

Kontakt sognepræsten for at aftale barnedåb. Hvis man er i rigtig god tid, er der større fleksibilitet i forhold til hvornår der er gudstjeneste i hvilken kirke. Lørdagsdåb er mulig kl. 10 på den anden lørdag i hver måned. Den, der melder sig først, bestemmer hvilken kirke, det skal være i. Hvis man ikke er gift, skal man på borger.dk og logge ind med nem-id og lave en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Begge forældre skal skrive under med nem-id.
borger.dk

Dåb

Vielse

Kontakt sognepræsten for at aftale vielse. Inden man kan blive gift, skal man logge ind med nem-id på www.borger.dk og søge om at få udstedt en prøvelsesattest. Den er gyldig i 4 måneder. Navneændring på bryllupsdagen er gratis, der skal søges om det.
borger.dk

Vielse

Minikonfirmander

Der er et tilbud til alle 3. klasser om at blive minikonfirmand. Eleverne fra Oddense Skole undervises i efteråret i Præstegården i Oddense, og eleverne fra Balling Skole undervises til foråret i Balling. Undervisningen foregår i Sognehuset, Nørregade 30. Det er sognepræst Jonas Eg Knudsen og Else Klokmose, der sammen planlægger nogle spændende tirsdag eftermiddage sammen med børnene. Begge hold slutter af med en særlig gudstjeneste.

Minikonfirmander

Konfirmander

Konfirmanderne fra Balling-Volling-Krejbjerg undervises og konfirmeres af sognepræst Jonas Eg Knudsen Konfirmationsforberedelsen foregår tirsdage kl. 8-10 i Sognehuset på Nørregade 30 i Balling. Forløbet begynder normalt fra uge 37. Konfirmanderne fra Oddense - Otting undervises og konfirmeres af sognepræst Jonas Eg Knudsen. Konfirmationsforberedelsen foregår i Oddense Præstegård onsdage kl. 8-10. Forløbet begynder normalt fra uge 43.

Datoer

2023
Krejbjerg Kirke 6. maj – Balling Kirke 7. maj – Oddense Kirke 13. og 14. maj
2024
Balling kirke 4. maj – Krejbjerg kirke 5. maj – Oddense kirke – 11. og 12. maj
2025
Krejbjerg Kirke 3. maj – Balling kirke 4. maj – Oddense kirke 10. og 11.maj
2026
Balling kirke 2. maj – Krejbjerg Kirke 3. maj – Oddense kirke 9. og 10.maj
2027
Krejbjerg Kirke 1. maj – Balling kirke 2. maj – Oddense kirke 8. og 9.maj

Konfirmander

Begravelse

Kontakt sognepræsten for at aftale begravelse eller bisættelse. Tidspunkt for begravelse aftales med sognepræsten.

Begravelse

Kontakt:

Sognepræst

Jonas Eg Knudsen

Telefonnummer

2016 6510

Email

joek@km.dk

Sogne- og hospicepræst

Natalia Packert Andresen

Telefonnummer

2016 7533

Email

npa@km.dk

Kordegn

Aase Kolding

Telefonnummer

9756 4010

Træffetid

Mandag og torsdag mellem 8:30 og 11:30.

Adresse

Kirkekontoret, Nørregade 30, Balling.

Menighedsråd:

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Sekretær

Kirsten Skjøtt Kjær

Telefon

3025 9058

Email

kirsten@skjoett-kjaer.dk

Kirkeværge Volling kirke

Kirsten Tuxen

Kirkeværge Balling kirke

Aase Madsen

Kasserer

Ellen Margrethe Thorgaard

Kontaktperson

Lilly Pedersen

Kirkeværge Oddense, Otting kirker. Underskriftsbemyndiget.

Søren Ole Pedersen

Bygningskyndig

Niels Koustrup Frandsen

Næstformand & kontaktperson

Anne Kirstine Nielsen

Kirkeværge Krejbjerg Kirke

Bente Sørensen

Sogne- og hospicepræst

Natalia Packert Andresen

Telefon

2016 7533

Email

npa@km.dk

Sognepræst

Jonas Eg Knudsen

Telefon

2016 6510

Email

joek@km.dk